S námi ani na daně nepotřebujete kouzelný měšec...

Ceny služeb

Cena je výsledkem vzájemné dohody s klientem. Lze ji stanovit paušálem, sazbou za doklad či zaměstnance anebo hodinovou sazbou.

Výši ceny ovlivňuje několik faktorů, kterými jsou obor činnosti našich klientů, množství zpracovávaných dokladů (ve mzdách počet zaměstnanců), výše obratu a popřípadě specifika služeb, o které naši klienti projeví zájem.

Zajímavé paušály nabízíme nově začínajícím společnostem, dlouhodobým klientům pak poskytujeme individuální slevy.