S námi ani na daně nepotřebujete kouzelný měšec...

Ostatní služby

Daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd nejsou to jediné co Vám můžeme nabídnout. Našim klientům pomáháme i v dalších oblastech jejich podnikání a nabízíme jim bezplatné zprostředkování služeb, jakými jsou:

Audit

  • Hlavním cílem auditu účetní závěrky je vyjádřit nezávislý a kvalifikovaný názor na věrohodnost účetní závěrky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční situaci, stavu závazků a majetku a výsledků hospodaření sledované účetní jednotky. Audit může být daný zákonem anebo dobrovolný.

Právní konzultace

  • Umožňuje konzultace a řešení problematiky v oblasti obchodněprávních, pracovněprávních i občanskoprávních vztahů.