S námi ani na daně nepotřebujete kouzelný měšec...

Účetní služby

Vedení účetnictví

Jedná se o tzv. podvojné účetnictví. Ze zákona je vedení účetnictví povinné pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Na ECONSTAR se můžete spolehnout v problematice:
  • Účetní a ekonomické poradenství.
  • Vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby.
  • Přiznání k DPH.
  • Evidence majetku.
  • Podklady pro banky.
  • Výkazy a hlášení pro ČSÚ.
  • Účetní závěrky.

Způsoby vedení účetnictví

  • Zpracování účetnictví v naší kanceláři
  • Zpracování účetnictví u vás.
  • Kombinované zpracování.